Egoeraren azterketa 121

EA_121_eusk.pdf 352.1 KB
1. Bilakaera negatiboa eta BPGd-aren murrizketa.2. Soldatapeko 80.200 enplegu gutxiago daude orain dela urte bat baino . 3. HEH hirugarrena da Europako langabezia-tasarik altueneko lurraldeen artean . 4. Aldi baterako kontratuak gero eta gehiago dira. 5. Enplegu erregulazioak ukitutako langileen kopuruak % 117,8 egin du gora urte batean. 6. Langabeen %45ek ez du inolako prestaziorik edo langabezia-saririk jasotzen. 7. Prezioen igoera.