D22. Inégalité de genre et violence sexiste.

d22_genero desberdintasuna.pdf 130.5 KB
Norma Vázquez psikologo eta psicoterapeuta feministak idatzitako artikulua. Emakumeak gogor ari dira borrokatzen gizonen bizi-baldintza eta aukera berak lortzeko eta, bereziki, indarkeria modu bat desagerrarazteko, gizonezkoen kolektiboari historikoki eman zaion botere sozial bidegabeak sorturiko indarkeria, hain zuzen, eta borroka horretatik eratorria da artikulu hau hezurmamitzen duen lengoaia.