D32. Consensus et transformation: deux logiques de renouvellement syndical

32eus.pdf 1.9 MB
Aurkibidea Moldatzearen eta eraldatzearen artean: berrikuntza sindikalaren bi logikak Melisa R. Serrano 3 Laburpena 3 Sarrera 4 Berrikuntza sindikala: definizioa eta logikak Berrikuntza sindikala (ber)definitzea Berrikuntza sindikalaren bi logikak 8 Berrikuntza logikaren hautaketan eragiten duten alderdiak 11 Ikerketaren diseinua eta metodoak 12 Berrikuntza sindikala IG Metall eta CAW sindikatuetan: azterketa konparatibo bat Berrikuntza sindikalaren markoa Azpimarra antolakuntzan Berregituratze sindikala eta ordezkaritzako egitura sindikal berriak Ekintza errepertorioak Aldaketak negoziazioaren logikan Buruzagitzaren eginkizuna berrikuntza sindikalean Aldaketa instituzionalen prozesuak eta emaitzak 23 Ondorioak 26 Bibliografia