Études 17 - Analyse comparative de la fiscalité dans l'Union européenne

Azt17_zergakalderatuta.pdf 505.9 KB
Argitaratu berri dugun azken Azterketak argi uzten duen moduan Hego Euskal Herrian zergen bilketa etengabe pisua galtzen ari da eta, fiskaltasunari dagokionez, jada Europar Batasuneko azken bagoiean kokatzen da. Oraingo egoera ekonomikoan, inoiz baino premiazkoagoa da zergen gaineko eztabaidari heltzea, batez ere presio fiskalari eta zergen tasei dagokienean, zerga-bilketa nola egin behar den, zenbatekoa izan behar duen, iruzur fiskalari aurre egitea... Krisi ekonomikoa, irtenbideak eta fiskaltasunaren inguruko eztabaida honetan argigarri eta lagungarri izan nahi du argitalpen honek. EUROPAR BATASUNEKO PRESIO FISKALEN ARTEKO ERKAKETA  a) Zergen guztizko presio fiskala  . b) Zeharkako zergen presio fiskala  c) Zuzeneko zergen presio fiskala  d) Gizarte-kotizazioen presio fiskala  . e) Ondorioztapenak  . 2. EUROPAR BATASUNEKO ZERGEN TASEN ARTEKO ERKAKETA  . a) BEZ tasa  . b) PFEZaren gehienezko tasa  . c) Sozietateen gaineko Zergaren tasa  d)Ondorioztapenak  3. GOGOETAK  .