Études 16 - Inégalités à Nafarroa (Eus-esp)

Estudios16_Cast.pdf 1.2 MB
SARRERA . ERRENTAREN BANAKETA NAFARROAN 0. Sarrera . 1. Errentaren banaketa . 2. Ondorioak . NAFARROAKO FISKALTASUNARI BURUZKO TXOSTENA 1. Zerga itunduen bilketa nafarroan. 2008koa eta 2007koarekiko bilakaera . 2. Zerga itunduen bilketa nafarroan. 2009ko urtarrila-maiatza, 2008ko epealdi berdinarekiko . 3. Zerga itunduen presio fiskala Nafarroan. 2008koa eta 1998koarekiko bilakaera . 4. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ). Nafarroa, 2007koa eta 2001ekoarekiko bilakaera . EKONOMI ZAILTASUNEN EZAUGARRI ETA BILAKAERA NAFARROAN 0. Sarrera . 1. Emaitzen azterketa . 2. Zailtasunen bilakaera . 3. Ondorioak . “NAFARROAKO ENPRESA KORPORAZIO PUBLIKOA, S.L.U.” SORTZEAREN INGURUAN ELA-REN BALORAZIOA 0. Sarrera . 1. Foru Legearen Edukia . 2. ELAren balorazioa .