Études 15 - Contre le modèle néo-libéral

Azterketak15_Eusk.pdf 1.1 MB
Ce numéro traite 4 thèmes différents : Les fonds publics reçus par le secteur financier et leur utilisation / La précarité de l'emploi, ses conséquences, les collectifs qui en subissent les conséquences et l'utilisation qu'en font les entreprises / Les résultats du Budget de la Communauté Autonome tant au niveau du Gouvernement Autonome que des Diputaciones / Diagnostic des accidents et maladies professionnelles dans la Communauté Autonome Basque et bilan concernant les pratiques de Osalan, Institut Sécurité et Santé de travail du Gouvernement de la CAB. DIRU PUBLIKOA ETA KREDITU GARESTIAGOAK  1. Esku-hartze publikoa eta bankaren mozkinak . 2. Finantza-erakundeen politika: kreditua zailtzea . 3. Finantza-erakundeek aplikatutako interes-tasak  4. Ondorioak . BEHIN-BEHINEKO LANA, ENPRESARIEN ESTRATEGIA BAI HAZKUNDE-GARAIAN, BAI KRISIALDIAN 0. Sarrera . 1. Behin-behineko kontratazioaren ondorioak  2. Behin-behinekotasuna, europakoa baino handiagoa . 3. Ukituen izan diren gizarte-taldeak  4. Ondorioak . EUSKO JAURLARITZAREN ETA FORU ALDUNDIEN 2008KO AURREKONTU-EMAITZA 1. 2008an, zerga-bilketa txikiagoaren ondoriozko defizita . 2. Diru-bilketaren gutxipena ez da batere komenigarria krisi-garaian . 3. 1998az gero pilatutako superabita 5.724 milioi eurokoa da  4. Superabit orokorra 1998az gero EAEn . 5. Europar batasunean baino defizit txikiagoa 2008an . LAN OSASUN ETA SEGURTASUN ARLOAN DIAGNOSI ETA BALORAZIOA 1. Egoeraren gaineko diagnosia  2. Osalanen jardunari buruzko balorazioa . 3. Ondorioak