Azterketa bulegoko 24. buletina: Pentsioak eta IBEX-eko irabaziak

Boletin 24 euskeraz.pdf 237.6 KB
AZTERKETA BULEGOA 24. buletina: AURKIBIDEA: 1. EZ IRAUNKORTASUN FAKTOREARI, ELAk ALTERNATIBA DAUKA 2. 223.832 PERTSONA LANGABEZIAN, 100.872 PERTSONA INOLAKO PRESTAZIORIK GABE 3. IBEXeko ENPRESEK IRABAZIAK BIKOIZTEN DITUZTE KRISIALDI GARAIAN 4. LAN KOSTUAK GEHIAGO MURRIZTU ARREN, ESPAINIAR ESTATUKO BPGd-a GEHIAGO TXIKITU DA 5. AHT-AREN KOSTUA ORAINGOZ 437 MILIOI EUROTAN HANDITU DA 6. PROPOSAMENA: AZPIKONTRATATURIKO ZERBITZUAK SEKTORE PUBLIKORA ITZULI