Negoziazio Kolektiboaren Estatalizazioa

N.K. estatalizazioa.pdf 74.1 KB
Patronalen estrategiak helburu argi bat du: erreformei ahalik zuku gehien ateratzea ete- kinak ugaltzeko, pobretutako lan-baldintzen kontura. Legeak honetarako eskaintzen di- tuen abantailen artean negoziazio kolekti- boaren estatalizazioa dago. Horretarako bidea erraza da: patronalak hitzarmenen ne- goziazioa blokeatzen du beren iraunaldia gal dezaten, ultraaktibitatea amaitzean; aski du denbora igarotzen uztea hitzarmen estatalak indarrean sar daitezen, eta hauek askoz oke- rragoak dira. Patronalari babes betea ema- ten diolarik helburu hauek errazteko, bestalde, Eusko Jaurlaritzari ez zaizkio bat ere axola estatalizazio estrategiaren eragin lazgarriak. 1.- ERREFORMEK SARITU EGIN DUTE PATRONALAREN BLOKEOA 2.- ZEIN IZAN DA CONFEBASKEN POSIZIOA? 3.- ELAREN POSIZIOA NEGOZIAZIO- MAHAIETAN 4.- EGUNGO EGOERA: HITZARMEN ESTATALETATIK EUSKAL EREMUAN NEGOZIATZEA GALARAZTEN DA 5.- ESTATALIZAZIOAK GENERO-ERAGIN KALTEGARRIA ERE BADU 6.- PATRONALAREN ORDEZKARITZA ZALANTZAN 7.- CCOO ETA UGT-REN HIPOKRISIA 8.- EUSKO JAURLARITZAK PATRONALARI BABESA EMATEN DIO 9.- ZER EGINGO DU ELAK EGOERA HONETAN?