Inguru gaiak. Zer da Johannesburg 2002?

eusk.PDF 1.5 MB