Inguru gaiak 1. Le Changement climatique : les risques, les alternatives et un apport syndical

Klima aldaketa eus.pdf 716.0 KB
1. Klima aldaketaren ondorioak.1.1 Ondorioak ingurumenean 1.2 Jendarteak jasango dituen ondorioak 1.3 Ondorio ekonomikoak 2. Kiotoko Protokoloa Negutegi efektuko gas emisioen eboluzioa 3. 2020rako akordio lotesle baterako negoziazioak 4. Kopenhageko COP15, aurreikusitako porrota 5. Sindikatuen ekarpena klima aldaketaren aurkako borrokara 6. Klima aldaketari aurre egiteko alternatibak . 6.1 Klima aldaketari aurre egiteko soluzio faltsuak . · Energia nuklearra · Negutegi efektuko gas igorpen eskubideen salerosketa . · Agroerregaiak · REDD programak 6.2 Klima aldaketari aurre egiteko benetako alternatibak · Sistema energetikoaren aldaketa . · Elikadura subiranotasuna · Kontsumoa gutxitu eta sistema aldatu