Les données concernant 2009 confirment la récession. L'analyse économique 115 est publiée.

2010/02/17
Dans cette analyse de la conjoncture on trouvera des informations sur la situation de l'emploi au Pays Basque Sud pour l'année 2009 ainsi que d'autres indicateurs économiques clés. Le sujet spécial du mois concernera la situation des Services Sociaux dans la Communauté Autonome Basque et en Navarre. gaia Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gizarte-zerbitzuen egoera izango da oraingoan.

2009an BPGd-ak izandako bilakaerari buruzko datu aurreratuek atzeraldiaren jarraipena erakusten dute, bai Hego Euskal Herrian (HEH), eta baita bere inguruan ere. Urtean zehar 58.700 lanpostu (enpleguaren %4,7) galdu dira eta enplegu suntsipenak, hein handi batean, aldi baterako langileen kolektiboan oinarritzen jarraitzen du.  Urtealdian zehar galdutako lanpostuetatik 46.000, gizonei zegozkien, eta 12.700, berriz, emakumezkoei; hortaz, lanean aritu diren gizonezkoak 655.400 izan dira, eta emakumezkoak, 534.200.
Gizartezerbitzuak. Egoitzako tokiaren azken kostuaren %43,5 erabiltzaileak ordaintzen duelarik, beraren premia duten biztanleei gastu handiena eragiten dien gizarte-zerbitzua da, banako kostu handienekoa ez ezik. Ekimen pribatuaren presentzia nabarmena da egoitza-zerbitzuetan, tokien %22 pribatuak dira eta (%31,4 baino ez dira publiko, eta %46,6, itunpeko). Nafarroako Foru Erkidegoan, 65 urte baino gehiago eta eguneroko oinarrizko ekintzak gauzatzeko ezintasuna duten 44.300 pertsona daude. Horiexek hartu ditugu gizarte-zerbitzuen beharra duen erreferentziako biztanleriatzat. Horietatik, ordea, zerbitzuren bat jasotzen duten pertsonak 6.660 besterik ez dira.

 

Lire le document                D'autres exemplaires de la collection