Inguru gaiak.L'agriculture et les aliments GM en Euskal Herria

Transgenikoak_Eusk.pdf 290.4 KB
Transgenikoak Euskal Herriko soro eta sukaldeetara heldu dira dagoeneko. Edozein teknologia berriren aurrean, galdera ugari sortzen dira, eta transgenikoen auzian ere horixe gertatzen da.1. Zer da transgenikoa? . 2. Zer motatako transgenikoak daude merkatuan? . Saiakuntzak . Merkaturatzea . 3. Bete gabeko promesak . 4. Nekazaritza eta elikadura transgenikoen inpaktuak . Transgenikoek nekazaritzan eragindako inpaktuak. Kutsadura transgenikoa . Nekazarien independentzia-galera (edo enpresa multinazionalen kontrol handiagoa) Nekazaritzako ekonomiak jasandako benetako inpaktuak:. Ingurumenean eragiten dituzten inpaktuak. Osasuneko inpaktuak. Transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren babesgabetasun legala . “Transgenikorik gabekoen” definizioa . GA laboreen eta GA gabeko laboreen arteko ustezko “koexistentzia” . 5. Transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren aldeko kanpainak. Informazioa egiaztatzea . Sentsibilizazioa . Elikagaien kontsumo arduratsua eta informatua sustatzea . “Transgenikorik gabeko guneen”deklarazio instituzionalak zein pribatuak. Arartekoari transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren babesgabetasun legalari buruzko ebazpena eman dezan zuzendutako eskaera