Aztergaiak 10(eus) Superabita kontu publikoetan eta defizita gizarte prestazioetan

Aztergaiak 10 Superabita kontu publikoetan.pdf 52.2 KB
Superabita kontu publikoetan eta defizita gizarte prestazioetan