Azterketak 12 - Hego Euskal Herriko fiskalitatearen gaineko txostena

12_Fiscalidad-eus07.pdf 265.3 KB
HEH-KO ZERGA ARLOARI BURUZKO ZENBAIT GOGOETA . 1. Gure presio fiskalaren eta europar batasunekoaren arteko aldea  2. Zerga arloa, lan-errentei erreparatuz  3. Ondoz ondoko hainbat erreforma, zergak urriagotzeko. . 4. Gastu fiskalen pisu handia . 5. 2008an, zerga-bilketa urriagoa . B. ZERGA ARLOA EAE-N . 1. Hitzartutako zergen bilketa EAEn. 2007koa eta 2006koarekiko bilakaera  2. Hitzartutako zergen presio fiskala EAEn. 2007koa eta 1998koarekiko bilakaera  3. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. EAE, 2005ekoa eta 1999koarekiko bilakaera.  4. Zergen ikuskaritza  C. ZERGA ARLOA NAFARROAN  1. Hitzartutako zergen bilketa Nafarroan. 2007koa eta 2006koarekiko bilakaera  2. Hitzartutako zergen presio fiskala Nafarroan. 2007koa eta 1998koarekiko bilakaera. . 3. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Nafarroa, 2006koa eta 2001ekoarekiko bilakaera  4. Zergen ikuskaritza  ERANSKINA / ELAK ZERGA-IRUZURRAREN KONTRAKO 2008-2012 PLANAREN LEHENENGO ZIRRIBORROARI BURUZ EGINDAKO BALORAZIOA . Iruzurraren aurkako 2008-2012 Planaren Lehenengo Zirriborroaren edukia  ELAren proposamenak . Ondorioztapena