Azterketak 13- Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernuaren 2009rako aurrekontuen azterketa

Aurrekontuak09-Eusk.pdf 453.3 KB
2009rako EUSKO JAURLARITZAREN AURREKONTU PROIEKTUAREN AZTERKETA. 1. Gastu publikoaren zama txikiagotzen da 2008arekiko . 2. Osasuna . 3. Hezkuntza  4. Etxebizitza  5. Ingurumena eta Lurralde Antolamendua  6. Garraio eta Herri Lanak  7. Pobreziaren aurkako politika  8. Zor publikoa  9. Aurrekontu superabita  10. Gastu fiskalak . 11. Administrazioko langileei buruzko politika  C. NAFARROAKO GOBERNUAK 2009rako IRAGARRITAKO AURREKONTU-PROIEKTUA ETA ZERGA-ERREFORMAK. 1. Gastu publikoa faltsutu egiten da . 2. Gastu publikoak ekonomian duen pisua urritu egiten da . 3. Gastuaren urritze orokorra . 4. Osasuneko gastu eskasa . 5. Hezkuntzako gastu publikoa  6. Euskara gaietan gastu publikoa . 7. Etxebizitzari buruzko politika  8. Zerga-iruzurra . 9. Aurrekontu-murrizketa  10. Zor publikoa  11. Zerga-erreformei buruzko proiektuaren azterketa  11.1. PFEZ 11.2. Ondarearen gaineko zerga  11.3. Sozietateen gaineko zerga  12. Ondorioztapenak.