Azterketak 15 - Eredu neoliberalaren aurka

Azterketak15_Eusk.pdf 1.1 MB
Lau gai ezberdin jorratzen dira zenbaki honetan: Finantza-sektoreak jasoriko diru publikoa eta honen erabilera / Enpleguaren behin-behinekotasuna, ondorioak, pairatzen duten kolektiboak eta enpresek egiten duten erabilera / EAEan Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiek izandako aurrekontu emaitza / EAEko ezbehar-kopuru eta gaixotasun profesionalei buruzko diagnosia eta Osalen jarduerari buruzko balorazioa. DIRU PUBLIKOA ETA KREDITU GARESTIAGOAK  1. Esku-hartze publikoa eta bankaren mozkinak . 2. Finantza-erakundeen politika: kreditua zailtzea . 3. Finantza-erakundeek aplikatutako interes-tasak  4. Ondorioak . BEHIN-BEHINEKO LANA, ENPRESARIEN ESTRATEGIA BAI HAZKUNDE-GARAIAN, BAI KRISIALDIAN 0. Sarrera . 1. Behin-behineko kontratazioaren ondorioak  2. Behin-behinekotasuna, europakoa baino handiagoa . 3. Ukituen izan diren gizarte-taldeak  4. Ondorioak . EUSKO JAURLARITZAREN ETA FORU ALDUNDIEN 2008KO AURREKONTU-EMAITZA 1. 2008an, zerga-bilketa txikiagoaren ondoriozko defizita . 2. Diru-bilketaren gutxipena ez da batere komenigarria krisi-garaian . 3. 1998az gero pilatutako superabita 5.724 milioi eurokoa da  4. Superabit orokorra 1998az gero EAEn . 5. Europar batasunean baino defizit txikiagoa 2008an . LAN OSASUN ETA SEGURTASUN ARLOAN DIAGNOSI ETA BALORAZIOA 1. Egoeraren gaineko diagnosia  2. Osalanen jardunari buruzko balorazioa . 3. Ondorioak