Azterketak 35. Diru-bilketa HEHn, EAEko aurrekontuak 2017an eta gizarte babesa

AZTERKETAK 35. Zbk[2].pdf 733.0 KB
Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A) Diru-bilketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........4 1. Sozietate zerga bidez bildutakoa murrizten ari da lan-errentekin bildutakoa handitzen doalarik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2002-2016 bilakaera: PFEZ altuena eta sozietate zerga baxuenetakoa 6 3. Sozietateen gaineko zergaren datu esanguratsuenak . . . . . . . . . . . . . .8 4. Sozietate gaineko zergaren presio fiskala, Europako leku okerrenean 9 5. Ondorioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6. Proposamenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 B) EAErako 2017ko Aurrekontu proiektua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1. 2017an aurreikusitako diru-bilketa 2007koa baino baxuagoa da: hamarkada galdua . . . . . . 13 2. Eusko Jaurlaritzaren eragina ekonomian gutxituz doa . . . . . . . . . . . .15 3. Ez da murrizketarik aplikatzen abiadura handiko trenean . . . . . . . . . 15 4. Zorraren ordainketa lehenesten da, handitzen doan zorra . . . . . . . . . 16 5. Eusko Jaurlaritzaren berezko gastua 2017an BPGaren %13,1 izango da, 2009an baino 2,2 ehuneko puntu murritzagoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 6. Osasun eta hezkuntzara bideratzen den aberastasunaren zatia, minimotan . . . . . . . . . . . . . 18 7. Euskara sustatzeko baliabideak ez dira osotasunean erabiltzen . . . . 21 8. DSBE eta beste gizarte prestazioetan murrizketak ezartzen dira, 2008ko legearen kontra eginez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9. Etxebizitzara 2017an bideraturiko diru-kopurua 2009koaren erdia besterik ez da . . . . . . . . . 23 10. Negoziazio kolektiborako eskubidea ukatzen da: Eusko Jaurlaritza patronal inposatzailea da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 11. Ondorioak: aurrekontu neoliberal hutsak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 12. Proposamenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 D) Gizarte babesa: murrizketa gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1. Gizarte-babesera bideratutako aberastasunaren zatia gero eta txikiagoa da EAEn . . . . . . . . 26 2. EAEn gizarte-babeserako erabili den aberastasunaren zatia Europa mailan azken postuetan dago, EBko batez besteko mailatik oso urrun . . . . . . . . . . . 27 3. Ondorioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29