Benetako irteera bat. ELAren proposamen politikoa.

40_dok politikoa eus.indd.pdf 1.1 MB
Txosten honen asmo nagusia da egungo krisi sistemikoari ematen zaion irtenbidea biztanle gehienen beharrizanen araberakoa izan dadin, eta ez daitezen berriz aplikatu 2008ko krisi osteko politikak. Dokumentua hiru zatitan banatu dugu: Lehenengoan krisiaren markoa aztertzen dugu (sistema kapitalista globalaren dinamika azalduz, 2008ko krisiaren ondoren gertatu zena eta koronabirusaren aurretik nola geunden); bigarrenean analizatzen dugu Covid-19aren krisiari ematen ari zaion erantzuna, 2008ko fi nantza leherketa osteko norabide berean ote goazen edo ez erabakitzeko; hirugarrenean esandako guztiaren buruz ondorioak aterako ditugu, eta marrazten dugu zein izan beharko litzatekeen modua irtenbide sozial, ekologiko, feminista eta demokratiko bat emateko.