Azterketak 1. EAE eta Nafarroako 2004. urterako aurrekontuen balorazioa

Azt01_aurrekontuak.pdf 242.4 KB
Eusko Jaurlaritzak eutsi egiten dio gastuak ekonomian duen pisua murrizteko joerari . 2. Eusko Jaurlaritzak superavitaz itxi ditu azken ekitaldiak  3. Zor publikoaren beherakada handia . 4. Aurrekontu proiektuaren sail garrantzitsuenak . 5. Hezkuntzako gastu publikoa murriztu egiten da . 6. Osasuneko gastua gerarazi egiten da  7. Oso zuzkidura murritza etxebizitzarako  8. Garraioak eta herrilanak. Euskal «Y» trenbide-sare ezegokia . 9. Pertsona asko pobrezian uzten dituen oinarrizko errenta  10. Gizarte larrialdietarako laguntza urriak izoztu egiten dira (GLL) . 11. Energia politika: erakunde pribatuentzako zuzkidura . 12. Lurraldearen antolamendua eta ingurumena . 13. Euskararentzako gastu publikoa . 14. Ondorioak . NAFARROAKO GOBERNUAK 2004.RAKO AURKEZTUTAKO AURREKONTU PROIEKTUAREN BALORAZIOA . Sarrera  1. Aurrekontu proiektua  2. Sarrerak  3. Osasun saila . 4. Hezkuntzak gastu publikoa . 5. Ingurumen, lurralde antolamendu eta etxebizitza saila  6. Gizarte-sail batzuentzako hornidurak . 7. Estatuarekiko hitzarmena . 8. Ondorioak .