Azterketak 18. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak 2010erako Aurkeztutako Aurrekontu Proiektuen balorazioa

Azt. 18-CAPV eta Nafarroako 2010 aurrekontuen balorazioa.pdf 368.8 KB
Azterlan honetan Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak 2010eko urtealdirako prestatu dituzten aurrekontu-proiektuak jorratuko ditugu, bai eta gastuak aurreko ekitaldiei buruz izan duen bilakaera ere. Hasteko, aipatutako bi aurrekontu-proiektuon inguruko ondorioztapen erkide batzuk azpimarratuko ditugu, une honetan bizi dugun dezelerazio ekonomikoan are garrantzitsuago suertatzen direnak, edo suertatu beharko luketenak, behintzat. Hori dela eta, dokumentu honek testuinguru ekonomiko zehatz horretan kokatzen ditu uneoro aurrekontu-proiektuak, abaguneari nabarmentasun berezia emanez. 1. Hego Euskal Herrirako taxututako Aurrekontu Proiektuei buruzko ondorioztapenak. 2. Aurreko urteetako aurrekontu emaitzak  3. Hego Euskal Herriko Gobernuen Zor Publikoa . 4. Gastu Fiskalak  5. Osasuneko Gastu Publikoa, Europako txikiena. 6. Hezkuntzako Gastu Publikoa, Europako txikiena . B. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2010. ELAREN BALORAZIOA . 1. Gastu Publikoaren beherapena 2009ko urtealdikoarekiko . Gastu publikoak ekonomian duen pisuaren bilakaera . 2. Osasuneko Gastu Publikoa . 3. Hezkuntzako Gastu Publikoa. 4. Etxebizitzako Gastu Publikoa. C. NAFARROAKO GOBERNUAK 2010ERAKO AURKEZTUTAKO AURREKONTU PROIEKTUA ETA ZERGA ERREFORMAK. Sarrera. 1. Aurrekontu Proiektuaren analisia. a) Taxututako aurrekontua engainagarria da b) Gastua izoztu egin da . c) Gastu publikoak ekonomian izan duen bilakaera. d) Osasuneko gastu publiko handiagoa behar da  e) Europako azkenak, Hezkuntzako Gastu Publikoan f) Euskarako Gastu Publikoa . g) Etxebizitzako inbertsioa  h) Zerga iruzurrari ez zaio kontra egiten . 2. Zerga arloa: zergen erreformaren azterketa . Sarrera . a) Zerga-erreformen banakako azterketa . b) Ondorioztapenak . c) ELAren proposamenak .