Azterketak 10 - Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren 2007ko aurrekontu proiektuaren azterketa

Azterketak10.pdf 264.4 KB
HEGO EUSKAL HERRIARI BURUZKO ONDORIOZTAPENAK . 1. Gastu fiskalak 2. PFEZren erreforma 3. Iruzur fiskala 4. Aurrekontu-murrizketa 5. Zor publikoa 6. Gizarte-babeseko gastua: Hego Euskal Herria / Europar Batasuna 7. Europar Batasuneko azkenak osasunean 8. Europar Batasuneko azkenak hezkuntzan 9. Etxebizitza-Politika B. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GASTUAREN AZTERKETA 1. 2007ko aurrekontu-proiektua 2. Gastu publikoaren bilakaera 3. Osasuneko gastu publikoa 4. Hezkuntzako gastu publikoa 5. Etxebizitzako gastu publikoa 6. Oinarrizko errenta eta gizarte-larrialdietarako laguntzak 7. Ingurumena, lurraldearen antolamendua eta azpiegiturak C. NAFARROAKO GASTUAREN AZTERKETA . 1. Nafarroako gobernuaren gastu publikoa puztu egiten da 2. NGren gastu publikoak ekonomian duen pisua urritu egiten da 3. Osasuneko gastu publikoa 4. Hezkuntzako gastu publikoa 5. Etxebizitza: bermatu gabeko eskubide unibertsala