Azterketak 11 - Gizarte Ongizateraren zerbitzuko Fiskaltasunaren alde

Azterketak11_fiskaltasuna.pdf 219.7 KB
FISKALTASUNA HEGO EUSKAL HERRIAN: EUROPAREKIKO ALDEA ETA ERREFORMAK. 1. Presio fiskala Euskal Herrian eta Europar Batasunean 2. PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren erreformak B. FISKALTASUNA EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOAN. 1. Hitzartutako zergen bilketa. 2006koa eta 2005ekoarekiko bilakaera 2. Hitzartutako zergen Presio Fiskala. 2006koa eta 1998koarekiko bilakaera 3. Gastu fiskalak 4. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ). 2004koa eta 1999koarekiko bilakaera 5. Sozietateen gaineko Zerga 6. Zerga-Ikuskapenak C. FISKALTASUNA NAFARROAN 1. Hitzartutako zergen bilketa. 2006koa eta 2005ekoarekiko bilakaera 2. Hitzartutako zergen Presio Fiskala. 2006koa eta 1998koarekiko bilakaera 3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ). 2005ekoa eta 2001ekoarekiko bilakaera 4. Zergen Ikuskapenak 5. Gastu fiskalak