Azterketak 5. Hego Euskal Herriko Fiskalitatea 2004

Estudios 5-EUS.pdf 600.5 KB
 HEGO EUSKAL HERRIKO FISKALTASUNAREN EZAUGARRI OROKORRAK . 1. Euskal presio fiskala: Europako Batasuneko azkenetarikoa 2. Zerga iruzurra: iruzurraren aurkako borroka eskasaren ondorio 3. Soldatako biztanleria: zerga bilketaren iturri nagusia II. HITZARTUTAKO ZERGEN BILKETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN. 2004  1. Hitzartutako zergen bilketa EAEn 2004an eta 2003arekiko bilakaera 2. Hitzartutako zergen presio fiskala EAEn 2004 eta 1998koaren aldean izandako bilakaera 3. PFEZaren egoera EAEn 4. Iruzur fiskala III. HITZARTUTAKO ZERGEN BILKETA NAFARROAN. 2004. 1. Hitzartutako zergen bilketa Nafarroan 2004an eta 2003arekiko bilakaera 2. Hitzartutako zergen presio fiskala Nafarroan 2004an eta 1998koaren aldean izandako bilakaera 3. PFEZaren egoera Nafarroan