D24. Euskal estatua eta nazioa, ekintza kolektibo gisa: euskal estatugintzaz

D24-Estatua eta nazioa UNAI.pdf 327.6 KB
Euskal estatua eta nazioa, ekintza kolektibo gisa: euskal estatugintzaz Mario Zubiaga Sarrera 1. Euskal Estatuaren osaketa historikoa (state-building) eta galera 2. Nazio eraikuntza (nation building): Estatuak Nazioa nahi, Nazioak Estatua behar 3. Estatu eraikuntza (state-building) mobilizazio kolektibo gisa: desertzioa eta eraikuntza 4. Gizarte mobilizazioaren paradigmak eta hegemonia euskal estatuaren eraikuntzari begira 5. Euskal protesta ziklo garaikidea a) Espainiako trantsizio politikoaren mugak b) Euskal trantsizio amaitu gabea: erradikalizatze demokratikoaren zergatiak 6. Etorkizunera begira: operazio hegemoniko independentistarako balizko ereduak a) Botere paradigma, euskal estaturantz b) Identitate-paradigma, euskal estaturantz c) Eragin paradigma, euskal estaturantz