D23 Hegemonia eta estrategia independentista

D23-Hegem. eta estrat indep. eusk.pdf 99.4 KB
Hegemonia eta estrategia independentista, Unai Apaolaza Amenabar. Lan honen jatorrizko bertsioa Lapiko Kritikoa kolektiboko hAUSnART aldizkarian argitaratu zen, 2012ko abenduan. Manu Robles-Arangiz fundazioak bere eskertza agertu nahi die autoreari eta kolektiboari lan hori itzuli eta argitaratzeko agerturiko prestutasuna. Laburpena. Estrategia politiko garaileak. Zertaz ari gara hegemonia diogunean? (genealogia labur bat). Unibertsalek, politikan, moralki ona dena adierazten dute. Hegemonia edo partikularra(k) unibertsal bilakatzen d(ir)enekoa(k). Hegemonia: Unibertsalak norberari eta partikularrak arerio politikoari egozteko gaitasuna. Hegemonia lortzeko bidea: diskurtso hegemonikoa eraikitzea. Hegemonia eta Subjektu politikoak. Abertzaletasunak, subjektu independentista egituratze bidean,eman du eman zezakeen guzia. Hegemonia independentista: dikotomiak birdefinituz, bide berri bat independentismora. Aipatutako bibliografia