Laneko zuzenbidearen krisia eta globalizazioa. José Manuel Hernández