Egoeraren Azterketa 145: Ordena geopolitiko berria, krisi ekonomikoa inflazioari aurre egiteko eta langile-klasearen pobretzea

EA145web-1.pdf 4.8 MB
Tentsio geopolitikoak, konpondu beharrean, areagotu egin dira, eta mundu-blokeen arteko banaketa gero eta sakonagoa da. Egoera ekonomikoari dagokionez, esan bezala, badira ziurgabetasuna sortzen duten elementu batzuk: inflazioak gora egin du berriro, EBZk interes tipoak igo ditu berriro, BPGk dezelerazio zantzu argiak ematen ditu, aurrezkia bukatu egin da jada, etab. Langileentzako arazo nagusia bizitzaren kostuaren garestitzea da, eta horrek dakarren pobretze- prozesua. Hileko gai gisa, Eusko Jaurlaritzak pobreziari eta EAEn ongizaterik ezeko egoeran dauden pertsonei buruz argitaratu berri dituen datuen azterketa txiki bat egin dugu.