Berdintasun plan eraginkorrak gauzatzeko gidaliburua 2019

Berdintasun Planak Gida.pdf 385.9 KB
Tamalez, berdintasun planak ez dira negoziazio kolektiboaren parte bilakatu eguneroko lan harremanetan. Kasu gehienetan betebehar formal huts bilakatu dira, berdintasun formala sustatu arren genero ekitatean eta emakume eta gizonen arteko zilegizko berdintasunean urratsak ematerakoan antzuak izan baitira. Enpresen irudia zuritzeko tresna ere izan dira kasu askotan berdintasun planak. Gida honek egoera hori irauli nahi du. Hurrengo geltokia: negoziazio kolektibo feminista.