Gai Monografikoak 26. Munduko Merkataritza Erakundea: eskubideak salgai?

gm26.pdf 583.7 KB
Gai Monografikoaken ale honetako artikulu eta testuak lau atal nagusitan banatuta daude: Munduko Merkataritza Erakundeari buruzko hainbat datu jakingarri; Hongkongeko goi-bilera eta negoziazioak; nekazaritzaren inguruko auzia besteak beste EHNEko Paul Nicholsoni egindako elkarrizketa batean jorratu dugu, eta azkenik, merkataritzaren liberalizazioaren inguruko iritzi kritikoak. Sindikalista garen aldetik, aberastasuna hobeto banatuta egongo den gizarte eta mundu baten alde gauden heinean, gaioi buruzko taxuzko iritzia izatea beharrezkoa zaigu, gure borrokan eta eguneroko bizitzan eragina ere bai baitaukate. Merkataritza, noren aberasgarri? - ¿A quién enriquece el comercio? - Qui le commerce enrichit-il ? - 1. ZER DA MME? / ¿QUÉ ES LA OMC? / QU’EST-CE QUE L’OMC ? Guía para no perderse - Munduko Merkataritza Erakundea / La Organización Mundial del Comercio - Cronología - 2. MME HONG KONGEN / LA OMC EN HONG KONG / L’OMC À HONG KONG Faut-il brûler l’OMC? Debate entre Pascal Lamy (OMC) et José Bové (Conf. Paysanne) - La Ronda del Desarrollo que nunca existió Joseph E. Stiglitz - Marchandages sur la marchandisation Bernard Cassen - Patentes que matan Amin Lecourieux - Liberalización de los servicios Fréderic Viale - El verdadero significado de Hong Kong: Brasil e India entran en el club de los grandes Walden Bello - 3. NEKAZARITZA ETA NAZIOARTEKO MERKATARITZA / LA AGRICULTURA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL / L’AGRICULTURE ET LE COMMERCE INTERNATIONAL «Munduko Merkataritza Erakundea mapatik kendu behar dugu» Paul Nicholson (elkarrizketa) - Plutôt que le protectionnisme, la souveraineté alimentaire Jacques Berthelot - 4. IKUSPUNTU KRITIKOAK / VISIONES CRÍTICAS / POINTS DE VUE CRITIQUES Merkatuetara iristea, pobreentzako irtenbidea? Mark Engler - Un pacto global para acabar con la pobreza Jeffrey Sachs - OMC: Las vergüenzas del comercio internacional Juan Torres López -