Inguru gaiak.-Energia iraultza

Revolucion_energetica_Green_eus.pdf 945.4 KB
Greenpeace.- 1. AURKEZPENA . 2. HIPOTESIAK ETA METODOLOGIA . 3. AZTERLANEKO EMAITZA AIPAGARRIENAK EAEn ETA NAFARROAn 3.1. Emaitzak teknologiaz teknologia Geotermikoa . Hidraulikoa . Biomasa . Olatuak . Itsasoko eolikoa . Lehorreko eolikoa . Eguzki-tximinia . Eraikinetan integraturiko eguzki-teknologia fotovoltaikoa Jarraipeneko eguzki-teknologia fotovoltaikoa . Eguzki-teknologia termoelektrikoa . 3.2. Emaitzen laburpena. Baliabide berriztagarri erabilgarriak 3.3. EAEko eta Nafarroako Energia Berriztagarriei buruzko planekiko alderaketa 4. ONDORIOAK ETA Greenpeace-ren ESKARIAK . 5. ERANSKINA: Glosarioa .