Inguru gaiak.-Garraioa Euskal Herrian

TRANSPORTE Eusk.pdf 221.6 KB
Trenbide sozialerako sarea.- 2. GARRAIOAREN EGUNGO EGOERA EUSKAL HERRIAN. . 2.1. Erakunde-esparrua . 2.2. Euskal Herriko garraioaren diagnostikoa . 3. EUSKAL HERRIKO ETORKIZUNEKO GARRAIO-SAREARI BEGIRAKO IRIZPIDEAK . 3.1. Parte-hartzea . 3.2. Esparru teknikoa. . 3.3. Esparru politikoa. . 3.4. Irizpide sozialak . 3.5. Ingurumen irizpideak . 3.6. Ekonomia-irizpideak . 4. AHT IRIZPIDE HAUEN TESTUINGURUAN . 4.1. AHTk ez dakar “aurrerapena” . 4.2. AHTk urrundu egiten ditu gizaki, herri eta eskualdeak. . 4.3. AHTk konponezinezko ingurumen-kalte izugarria eragiten du . 4.4. AHTk interes sozialeko inbertsioetatik dirutza desbideratzea dakar. 4.5. Ez dago salgairik garraiatzen duen abiadura handiko trenik . 4.6. AHTk oztopoak jartzeaz gain, ez lituzke konponduko garraioaren arazoak 4.7. AHTk gisako egitasmoek eragiten duen hipermobilitateak ekonomia kaltzen du . 4.8. Tren sozialak lanpostu gehiago eta hobeak sortu eta mantenduko ditu . 4.9. Beharrezkoa ez den mugikortasuna murriztea da energia aurrezteko erarik onena . 4.10. Hiritarrek ez dute ezagutzen AHT egitasmoa . 5. EUSKAL HERRIKO ERREALITATEARI BEGIRAKO TRENBIDE ESTRATEGIA ALTERNATIBA EGOKIAREN AURRERAPENA . 5.1. Intermodalitatea bultzatu . 5.2. Trenbidearen alde egin. . 6. ONDORIO ETA GOMENDIOAK . TRENBIDE SOZIALERAKO SAREA. . KONTSULTATUTAKO ITURRIAK . 4