Irailak 26 septiembre Greba orokorra / Huelga general

Agenda

Deialdiak: asanbladak, manifestazioak, etab. / Convocatorias: asambleas, manifestaciones, etc.

#mkb dokumentuak

Dokumentuak

Bideoak

Gasteiz

Urola Kosta

Deba

Oria Goierri

Oarso Bidasoa

Donostia

Gernika Durango

Ibaizabal nerbioi

EskumaldeaEzkerraldea

Bilbo

Iruña


Tutera

Beste batzuk