Aleko lan kostua, % aldaketa. 2008-2012, Euro gunea eta espainar estatua.