Gero eta probreagoak eta gizarte prestazio gutxiagorekin