Ez dago beharrizan sozialetarako dirurik, baina bai finantza sektorea laguntzeko