Azterketak 14 - Fiskaltasuna eta pobrezia EAEn. 2008

E14-FiscalEusk.pdf 225.0 KB
Foru Aldundien 2008ko zerga bilketa aztertzen dugu txosten honetan, eta baita pobreziaren egoera ere. ZERGA ARLOA EAEN  1. Hitzartutako zergen bilketa EAEn. 2008koa eta 2007koarekiko bilakaera. 2. Hitzartutako zergen presio fiskala EAEn. 2008koa eta 1998koarekiko bilakaera  B. EAEKO POBREZIAREN AZTERKETA ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO POLITIKEN GAINEKO BALORAZIOA  0. Sarrera . 1. Pobrezia EAE-n . 2. Gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea