Inguru gaiak.- Nekazaritza eta elikagai transgenikoak Euskal Herrian

Transgenikoak_Eusk.pdf 290.4 KB
Transgenikoak Euskal Herriko soro eta sukaldeetara heldu dira dagoeneko. Edozein teknologia berriren aurrean, galdera ugari sortzen dira, eta transgenikoen auzian ere horixe gertatzen da. 1. Zer da transgenikoa? . 2. Zer motatako transgenikoak daude merkatuan? . Saiakuntzak . Merkaturatzea . 3. Bete gabeko promesak . 4. Nekazaritza eta elikadura transgenikoen inpaktuak . Transgenikoek nekazaritzan eragindako inpaktuak. Kutsadura transgenikoa . Nekazarien independentzia-galera (edo enpresa multinazionalen kontrol handiagoa) Nekazaritzako ekonomiak jasandako benetako inpaktuak:. Ingurumenean eragiten dituzten inpaktuak. Osasuneko inpaktuak. Transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren babesgabetasun legala . “Transgenikorik gabekoen” definizioa . GA laboreen eta GA gabeko laboreen arteko ustezko “koexistentzia” . 5. Transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren aldeko kanpainak. Informazioa egiaztatzea . Sentsibilizazioa . Elikagaien kontsumo arduratsua eta informatua sustatzea . “Transgenikorik gabeko guneen”deklarazio instituzionalak zein pribatuak. Arartekoari transgenikorik gabeko nekazaritzaren eta elikaduraren babesgabetasun legalari buruzko ebazpena eman dezan zuzendutako eskaera